Om MCACA

MCACA - Many Cares Against Child Abuse - startade under hösten 2021 av Mike Sjöström Magnusson. Allt började med ett samtal vänner emellan, som visade sig ha samma mål - lyfta och värna om barn och unga som lever under dåliga förhållanden på grund av ekonomiska svårigheter, mobbning, missförhållanden, ensamhet eller liknande. Beslutet fattades fort - det behövs ytterligare en förening som riktar sig till barn, ungdomar och vuxna som är i behov av hjälp, stöd och en plats där de känner sig välkomna! en allmännyttig ideell förening i Västerbotten - till att börja med.


Prioriteringen är att lyfta barn och ungdomar och ge dem en tillvaro med vuxna som prioriterar dem, lyssnar och ger trygghet. Inget barn ska känna sig utpekad eller åsidosatt för att förhållandena kring dem kanske inte är i samma standard som sina kompisars till följd av ekonomiska svårigheter, mobbning, ensamhet och/eller otrygghet.


Vår Vision

I starten under hösten 2021 finns MCACA i norra Sverige och har sitt säte i Umeå med omnejd. På sikt vill vi kunna bli nationellt och sprida sig till hela Sverige - för behovet finns överallt där det finns barn! Vår plan och förhoppning är att kunna hjälpa minst 2000 barn under ett år - på ett eller annat sätt. Detta kan även innebära att ge familjer kläder, skor och leksaker, ett arbete som redan i starten är fullt aktivt!


Vår förhoppning är att så snart som möjligt kunna få till en lokal där vi tillsammans ska kunna ge en varm, välkomnande och lugn tillvaro, för både barn, unga och föräldrar. Där vill vi kunna bistå med samtal enskilt och i grupp, fika tillsammans, laga mat och baka tillsammans samt kunna finnas som en trygg punkt under säkra och trygga förhållanden.

Vi vill dock även kunna förvandla lokalen till en samlingsplats där allmänheten kan lämna in kläder och leksaker till oss, som vi sen ger behövande. På sikt hoppas vi på att kunna få till en form av butik där alla intäkter går in i föreningen för att kunna hjälpa familjer ekonomiskt.

Föreningens fyra grundstenar -
 • Inget barn eller ungdom ska behöva må dåligt i kropp eller själ.
 • Alla ska känna sig hörda, uppskattade, trygga och respekterade.
 • Ingen ska behöva känna sig utanför till följd av ekonomi eller bakgrund.
 • Att bli rikstäckande - för behovet finns överallt där det finns barn.

Vi vill vara extra tydliga med att vi inte är en myndighet på något sätt. Upptäcker vi dock att ett barn eller en ungdom mår riktigt dåligt eller på något sätt far illa, så kommer vi som medmänniskor att kontakta myndigheter eller kontaktpersoner inom olika instanser.


Vårt Syfte

Föreningens huvudsakliga syfte är att skapa en trygghet för barn och ungdomar, både i och utanför hemmet. En plats där vuxna med egna erfarenheter och kunskaper visar engagemang och tillgänglighet för de som behöver.
Tillsammans vill föreningen ge barn och unga en meningsfull fritid där de är prioriterade, men även finnas som en hjälpande hand när barn och unga inte kan delta i evenemang eller aktiviteter till följd av till exempel ekonomiska förhållanden eller tidsbrist. Samtidigt vill vi kunna hjälpa barn och unga att skapa en bättre kamratskap och tillhörighet för de som är utsatta i exempelvis skolan.

Utöver att finnas till vill vi att barn och unga ska få en givande fritid. Många är idag stillasittande och hemma istället för att vara utomhus som tidigare generationer. Därför vill vi kunna aktivera barn och unga under trygga förhållanden med närvarande vuxna, genom att ha aktiviteter utomhus. Ibland kan det räcka med att få sitta vid en brasa, grilla och umgås för att skapa en meningsfull gemenskap och en mer givande fritid. Tillsammans hoppas vi på att kunna ta med grupper ut i skog och mark, men även att ha i en framtida lokal och hitta på kreativa och givande aktiviteter. Huvudsaken är att alla ska känna sig välkomna och delaktiga, oavsett kön, kultur, uppväxt och hemförhållanden. För alla kan vi dela med oss av erfarenheter, kunskaper och färdigheter.Vi Vill -
 • Sträva efter att vara en självklar kontakt för barn och ungdomar som har det jobbigt på ett eller annat sätt.

 • Skapa en avslappnad och trygg punkt efter skolan och under lov.

 • Erbjuda barn och ungdomar aktiviteter helt gratis.

 • Kunna lära ut vikten av att vara en bra kompis på ett pedagogiskt sätt.

 • Kunna bidra ekonomiskt för att ett barn eller ungdom ska kunna delta i aktiviteter och/eller evenemang, klassresor med mera.

 • Kunna ge fler barn chansen att må bra nu och när de blir äldre.

 • Kunna ge barn och ungdomar tiden att lära, utvecklas och bli en egen person genom att erbjuda stöd och hjälp.

 • Öka lusten, viljan och modet att lära sig och göra nya saker.

 • Se till att alla barn känner sig delaktiga, synliga och respekterade.

 • Erbjuda terapeutiska samtal både till barn, ungdomar och vuxna, enskilt och i grupp.

 • Stötta ensamstående föräldrar och erbjuda en punkt där de inte är ensamma.

Om Grundaren Mike Sjöström Magnusson

Mike kommer från en brokig uppväxt, trots att han växte upp i en fin kärnfamilj i Göteborg. Han är ett praktexempel när det kommer till att yttre förhållanden och faktorer kan forma en människa, trots att hemförhållandena är normala. Och det är i just Mikes fall som yttre faktorer gjorde att han hamnade på glid. Som 6 åring blev Mike sexuellt utnyttjad av sin granne och bekanta till honom. Något som inte sades till hans föräldrar - till följd av skammen som han kände att han la över sin familj, trots att han var ett offer.


Psykisk ohälsa och sökandet efter att känna något annat, dämpa känslor och känna något som var starkare än skammen efter övergreppen, blev en rak ingång in i kriminalitet. Efter många år som kriminell och ett långt fängelsestraff insåg Mike att han behövde förändring och insåg att han hade levt ett osunt och felaktigt liv, valde han att förändra hela sitt levnadssätt och sin inställning. Efter att han sett att han inte fick det rätta stödet och rätt hjälp så valde han att själv bli den som ger ett stöd till andra - han utbildade sig till undersköterska och terapeut och började arbeta inom kriminalvården, psykiatrin, rättspsykiatrin och socialtjänsten.


Det tog nästan 30 år innan Mike öppnade sig och tog tag i de trauman som han utsattes för som barn. Men Mike valde att inte se sig som ett offer - utan valde att hjälpa andra i samma eller liknande situationer som han själv hade befunnit sig i. Han insåg snabbt att hans trauman gav honom en erfarenhet som många andra inom vården och på så sätt kunde ge ett stöd som ibland var “utanför boxen”.


Varför MCACA?

Efter många års arbete med människor som har eller har levt med psykisk ohälsa och/eller kriminalitet, så insåg Mike att de som fick minst stöd var just barn och unga, som oftast hamnade mellan stolarna. Mellan åldrarna 0-20 år fick 27 300 barn någon gång under året en heldygnsinsats under 2020, och de flest av dem var över 15 år. Den 1 november 2020 fick 35 300 individer minst en behovsprövad insats från socialtjänsten. Under 2020 var det fler pojkar än flickor som fick insatser - 58% var pojkar och 42% var flickor. Den vanligaste placeringsformen var familjehem - hela 19 400 barn och unga. Efter familjehemsplaceringar var HVB-hem (Hem för Vård och Boende) och det var 8 300 barn och unga som placerades.
Under 2020 var det 35 300 barn och unga som fick en öppenvårdsinsats genom SoL, Socialtjänstlagen. Majoriteten fick “Personligt Stöd enligt SoL”, därefter var det “Strukturerade Öppenvårdsprogram enligt SoL” och som tredje insats var det “Kontaktperson/Kontaktfamilj enligt SoL”. Sedan 2004 har “Personligt Stöd enligt SoL” ökat med 0,80%. (källa Socialstyrelsen - https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/statistik/2021-8-7516.pdf ) Detta är siffror som behöver sänkas!


Mike har under flera år arbetat inom socialtjänsten, socialpsykiatrin och psykiatrin, vilket har gjort att han själv har sett hur barn och unga många gånger inte får det stödet som de kanske egentligen behöver - någon som lyssnar och finns där! Mike kände att en förändring behöver göras. Efter samtal med vänner och nära togs beslutet att starta MCACA - Many Cares Against Child Abuse!


De som sitter i styrelsen i MCACA har själva egna erfarenheter av psykisk ohälsa, tuffa förhållanden, övergrepp, sexuella övergrepp och missförhållanden som har lett till att de har hamnat inom psykiatrin och/eller socialtjänsten. De besitter egna erfarenheter, infallsvinklar och kunskaper om både hur ett bra stöd ser ut men också hur det inte ser ut.
Tillsammans besitter de stora kunskaper inom missbruk, medberoende, misär, sexuella övergrepp och exploatering. De vet av egen erfarenhet och direkt kunskap av hjälp, stöd och råd som de vill dela med sig av. Men, framför allt är de helt vanliga människor som vill göra mer som medmänniskor!

Mike Sjöström Magnusson

Ordförande & grundare

 • 48 år, Umeå
 • Förälder
 • Arbetat inom psykiatrin, socialpsykiatrin, rättspsykiatrin
 • Utbildad undersköterska, relations- och beroendeterapeut
 • Arbetat inom socialtjänsten, HBV-hem och öppenvården
 • Erfarenhet av kriminalvården
 • Erfarenhet av sexuella övergrepp
 • Driver idag ett tryckeri i Umeå

Emma Olofsson

Vice Ordförande

 • 35 år, Umeå
 • Förälder
 • Arbetar inom barnomsorgen som stödperson för barn med autism
 • Erfarenhet av destruktiva relationer och destruktivt levnadssätt
 • Tycker om att baka,  pyssla och måla
 • Är gärna ute i naturen, fiskar och sitta framför en lägereld

Emma Löfdahl

Ledamot

 • 38 år, Härnösand
 • Ensamstående 3-barns förälder
 • Arbetar som Personlig assistent
 • Utbildad undersköterska, fritidsledare
 • Studerar till alkohol- och drogterapeut samt sexrådgivare
 • Erfarenhet av mobbning och psyksik ohälsa
 • Brinner för barns och ungdomars välmående och rättigheter samt allas lika värde

Sandra Johansson

Suppleant

 • 42 år, Umeå
 • Förälder
 • Erfarenhet av psykisk ohälsa
 • Erfarenhet av att vara anhörig till någon med psykisk ohälsa
 • Erfarenhet av mobbing samt psykiskt och fysiskt våld i skolan
 • Erfarenhet av att vara förälder till barn som genomlider mobbing
 • Erfarenhet av att vara förälder till barn med självskadebeteende

Robert Stenman

Webbansvarig
 • 35 år, Umeå
 • Singel (Living the Dream)
 • Jobbar i butiken Med Mike som designer, skräddare och lite allt i allo.
 • Gigantisk nörd
 • Gillar att spela tv-spel, spela musik. laga mat samt vara med nära och kära

Vakant

Vill du hjälpa oss i vår kamp? Kontakta oss

Styrelsen

Vill du hjälpa barn, unga, de som lider av psykisk ohälsa, familjer i nöd samt planera och arrangera aktiviteter? Vi kan ha en plats i vår styrelse för dig!
I vår meny hittar du vår stadga och vårt regelverk för medlemskap och styrelsemedlemmar. Vill du vara med och påverka? Kontakta oss.

Protokoll 

Här hittar du alla protokoll från våra styrelsemöten, föreningsstämmor samt föreningens stadga och regelverk.